قسمت دوم از فصل دوم پادکست‌های پارک
پادکست معرفی نواحی نوآوری در سایر کشورها
پادکست معرفی انجمن IASP
پادکست معرفی نواحی نوآوری
پادکست معرفی نواحی نوآوری