مطالب توسط مدیر سایت

اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند 14 الی 17 آذر ماه

اولین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته IWEX2018 14 الی 17 آذر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب جهت تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی به صنایع کشور، مشارکت فعالانه به منظور توسعه و بسط فرهنگ‌ نوآوری و تحقیق و افزایش حمایت اجتماعی از علوم و تکنولوژی‌های پیشرفته و همچنین بسترسازی برای تولید ثروت […]

جلسه 3 هیأت رئیسه پارک مدرس برگزار شد

سومین جلسه هیأت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس در تاریخ 97/07/15 با حضور آقایان: دکتر ابراهیمی، دکتر یداللهی، دکتر حسن زاده، دکتر سجودی، مهندس حسین زاده صلواتی، مهندس زهرایی و مهندس توکلی و خانم‌ها: دکتر محمدی و مهندس قسمتی برگزار گردید. در این جلسه، دکتر حسن‌زاده در خصوص انتقال فناوری و نوآوری مباحثی مطرح […]

برگزاری نشست معافیت‌های مالیاتی و جشنواره ربع رشیدی

روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه، نشستی بمنظور آشنایی با مشمولین معافیت مالیاتی و نحوه اقدام برای این امر از طریق استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، با حضور مهندس انصاری، معاونت پارک البرز، مدیران و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس، در سالن جلسات پارک علم و فناوری […]

جلسه 2 هیأت رئیسه پارک مدرس برگزار شد

دومین جلسه هیأت رئیسه پارک علم و فناوری مدرس در تاریخ 08/07/97 با حضور آقایان: دکتر ابراهیمی، دکتر یداللهی، دکتر حسن زاده، دکتر سجودی، مهندس حسین زاده صلواتی، مهندس زهرایی و خانم‌ها دکتر محمدی و مهندس قسمتی برگزار گردید. در این جلسه، خانم دکتر محمدی به ارائه طرح راهبردی پارک پرداخته و مطالبی در خصوص […]

بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی

روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم شهریور ماه، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک، از پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید کرد. این بازدید با خوش‌آمدگویی دکتر قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و مهندس امینی، معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک، آغاز شد. در ادامه دکتر ابراهیمی به معرفی مختصر پارک علم […]