مطالب توسط مدیر سایت

برگزاری نشست معافیت‌های مالیاتی و جشنواره ربع رشیدی

روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه، نشستی بمنظور آشنایی با مشمولین معافیت مالیاتی و نحوه اقدام برای این امر از طریق استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، با حضور مهندس انصاری، معاونت پارک البرز، مدیران و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس، در سالن جلسات پارک علم و فناوری […]