پارک علم و فناوری مدرس سمینار «مسیر ایده تا کسب و کار» را برگزار می‌کند
پارک علم و فناوری مدرس نشست معرفی و نقد «کتاب جنگل بارانی» را برگزار می‌کند
پارک علم و فناوری مدرس ششمین رویداد «همتاک» را برگزار می‌کند
کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات حرفه‌ای
دوره «تسهیلات نظام وظیفه تخصصی»
دومین جشنواره «Fintech Farm»