گزارش تلویزیونی از شرکت بسپار فراورش ایرانیان

سلام

/
شسسیشسیشسی
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انعقاد قرارداد تجاری سازی محصول فناورانه
گزارش تلویزیونی شبکه نسیم دانش با برخی از مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مصاحبه با شرکت رباتیک سنجاقک- مجتبی میر‌هاشمی
عوامل موفقیت استارتاپ
پهباد ها و هواپیما های بدون سرنشین