تکنو پارک ها در کازان
تمرکز بر ابتکارات و تشویق نوآوری
انجمن بین‌المللی IASP
ﻃﺮﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﺮﭼﻨگى چیست؟
روند رو به رشد هوش مصنوعي در گارتنر 2019