حضور پارک علم و فناوری مدرس در بیستمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری
جلسه رونمایی از «بازار صادرات در کشور افغانستان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»
بازدید معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از پارک علم و فناوری دانشگاه
کارگاه کلیات حسابداری و حسابداری شرکت‌ها
مصاحبه خبری (زنده) رادیوجوان با خانم دکتر داراب‌زاده درباره جشنواره استارپوزال در 4 شهریورماه 98