متن معرفی نامه پیشنهادی را به طور کامل در قالب فایل Word بارگذاری فرمایید.

فایل تکمیل شده مپفا که نام خود را به ابتدای نام فایل اضافه کرده اید، ارسال فرمایید.
در صورتی که فرم مپفا و اطلاعات سایت را پیش از این ارسال کرده و از کارشناس روابط عمومی و کارشناس دفتر توسعه و انتقال فناوری تایید گرفته اید، نیازی به ارسال مجدد آن نیست.
تنها درخواست های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

درخواست معرفی نامه یا مجوز

نام هسته (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

نوع درخواست (الزامی)

نامه درخواست را با امضای مدیرعامل در قالب pdf بارگذاری فرمایید.

متن معرفی نامه را در قالب word بارگذاری فرمایید.

فرم مپفا را در قالب word بارگذاری فرمایید.

فرم اطلاعات سایت را در قالب excel بارگذاری فرمایید.

لوگو، عکس محصولات، عکس مدیرعامل و بنیانگذاران در اندازه 640*640 پیکسل را در قالب فایل zip یا rar ارسال فرمایید.