دکتر مسعود ابراهیمی

رئیس

لطفاً به‌منظور تسریع در رسیدگی و ذخیره مستندات، از ارسال پیام به آدرس ایمیل مدرس رئیس خودداری فرمایید.
برای رسیدگی و پاسخگویی سریع، از طریق فرم «ارسال پیام به رئیس» اقدام کنید.