جشنواره ملی کتاب و پایان‌نامهجشنواره ملی کتاب و پایان‌نامه
سومین نمایشگاه تخصصی «مدرسه هزاره سوم»
درخواست همکاری در برگزاری رویداد روز نفت در دانشگاه
نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و انرژی عمان 2020