برگزاری نمایشگاه کار آنلاین تربیت‌مدرس
جشنواره ملی کتاب و پایان‌نامهجشنواره ملی کتاب و پایان‌نامه
سومین نمایشگاه تخصصی «مدرسه هزاره سوم»
درخواست همکاری در برگزاری رویداد روز نفت در دانشگاه