درخواست همکاری در برگزاری رویداد روز نفت در دانشگاه
نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و انرژی عمان 2020
اولین «نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (appex2020)»