فائزه رحیمی‌زاده

حسابدار

  • ایمیل

    f.rahimizadeh@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 1061

رحیمی زاده