افرا صنعت

بنر پارک مدرس

افرا صنعت

مهندسی برق قدرت

طراحی و ساخت مبدل ها و منابع تغذیه صنعتی و آزمایشگاهی

افرا صنعت

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی برق قدرت
طراحی و ساخت مبدل ها و منابع تغذیه صنعتی و آزمایشگاهی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مرتضی کاظمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
برق
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 314.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3122