الماس تک آریا البرز

بنر پارک مدرس

الماس تک آریا البرز

مهندسی مواد

تولید خمیر الماس و سوسپانسیون‌های الماس و آلومینا

برای صیقل‌کاری سطوح مختلف در حد آینه ای

الماس تک آریا البرز

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی مواد
تولید خمیر الماس و سوسپانسیون‌های الماس و آلومینا برای صیقل‌کاری سطوح مختلف در حد آینه ای

سوابق اجرایی

مدیرعامل: حسین عامل

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس