بنر پارک مدرس

آرتام

IT

برنامه نویسی موبایل که طبق نیازهای متقاضی خدمات ارائه میکند

آرتام

کارگروه تخصصی: فناوری
IT
برنامه نویسی موبایل که طبق نیازهای متقاضی خدمات ارائه میکند

سوابق اجرایی

مدیرعامل: امیرحسین نقش زن

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت تکنولوژی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 311.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3112