برگ های سبز و نقره ای

بنر پارک مدرس

برگ های سبز و نقره ای

مهندسی نرم افزار

شبکه ملی اطلاعات تشخیصی پاتولوزی و سیتولوژی

برگ های سبز و نقره ای

کارگروه تخصصی: فناوری

دارای درجه دانش بنیان

مهندسی نرم افزار

شبکه ملی اطلاعات تشخیصی پاتولوزی و سیتولوژی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید علیرضا میرزرگر

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: 
برق و کامپیوتر
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد211.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 2121