دناژن تجهیز

بنر پارک مدرس

دناژن تجهیز

طراحی و توسعه سانتریفیوژ با دور 20000 دور

دناژن تجهیز

کارگروه تخصصی: پزشکی

طراحی و توسعه سانتریفیوژ با دور 20000 دور

سوابق اجرایی

مدیرعامل: بهنام کریمی

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد513.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5131