دیبا نوآوران آزما

بنر پارک مدرس

دیبا نوآوران آزما

پزشکی و سلامت

تولید و ارائه به بازار محصولات تخلیص و

تشخیص پروتئین های نوترکیب دارای Hit tag

دیبا نوآوران آزما

کارگروه تخصصی: پزشکی

پزشکی و سلامت

تولید و ارائه به بازار محصولات تخلیص و تشخیص پروتئین های نوترکیب دارای Hit tag

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مجید اسدی

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 507.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5101