دیبا رویان پارس

بنر پارک مدرس

دیبا رویان پارس

پزشکی و سلامت

تولید محصولات آرایشی، بهداشتی بر پایه نانو ذرات

دیبا رویان پارس

کارگروه تخصصی:پزشکی

پزشکی و سلامت

تولید محصولات آرایشی، بهداشتی بر پایه نانو ذرات

سوابق اجرایی

مدیرعامل: امید توپچیان

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد507.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5072