علم گستر ماد

بنر پارک مدرس

علم گستر ماد

دستگاه فشار سنج دیجیتال بدون جیوه

علم گستر ماد

کارگروه تخصصی: پزشکی

دارایث درجه دانش بنیان

دستگاه فشار سنج دیجیتال بدون جیوه

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد صالح حسین زاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: 
برق
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس