فناور تکنیک آلیاژ

بنر پارک مدرس

فناور تکنیک آلیاژ

ساخت و تولید

مهندسی معکوس، ساخت، تولید و باسازی قطعات از جنس سوپرآلیاژ ها

فناور تکنیک آلیاژ

کارگروه تخصصی: فناوری

ساخت و تولید

مهندسی معکوس، ساخت، تولید و باسازی قطعات از جنس سوپرآلیاژ ها

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمدحسین زاده صلواتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مکانیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد212.1

  • تلفن

    02166919151داخلی 2122