فناور گستر هنگام

بنر پارک مدرس

فناور گستر هنگام

پزشکی و سلامت

ساخت دستگاه اسپيرو متري

فناور گستر هنگام

کارگروه تخصصی: پزشکی و سلامت

پزشکی و سلامت

دارای درجه دانش بنیان

ساخت دستگاه اسپيرو متري

سوابق اجرایی

مدیرعامل: معین رضایی

مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد514.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5141