فراز سلامت تن

بنر پارک مدرس

فراز سلامت تن

تسهیل خدمات آزمایشگاهی بر پایه IT

فراز سلامت تن

کارگروه تخصصی: پزشکی

تسهیل خدمات آزمایشگاهی بر پایه IT

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید شهریار عرب

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
بیو انفورماتیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 406

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4062