فراز سلامت تن

بنر پارک مدرس

فراز سلامت تن

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

تسهیل خدمات آزمایشگاهی بر پایه IT

فراز سلامت تن

کارگروه تخصصی: پزشکی

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

تسهیل خدمات آزمایشگاهی بر پایه IT

دیگر آزمایشگاه رفتن را به تعویق نخواهيد انداخت. با استفاده از سامانه فست آزما برای انجام آزمایش‌های تشخیص طبی نیاز نخواهد بود برنامه ریزی کنید و نیمی از روزتان را برای انجام آزمایش هزینه کنید.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید شهریار عرب

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
بیو انفورماتیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 406

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4062