گروه فروردین

بنر پارک مدرس

گروه فروردین

محیط زیست

طراحي و ساخت تجهيزات بازیافت و امحاء با فناوري بالا

گروه فروردین

کارگروه تخصصی: فناوری

محیط زیست

طراحي و ساخت تجهيزات بازیافت و امحاء با فناوري بالا

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمود علیزاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
محیط زیست
سوابق اجرایی:

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 -واحد 210.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 2102