فاتحان آسمان نو اندیش

بنر پارک مدرس

فاتحان آسمان نو اندیش

مهندسی هوفضا

طراحی و ساخت پهپاد خورشیدی

فاتحان آسمان نو اندیش

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی هوفضا
طراحی و ساخت پهپاد خورشیدی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علیرضا طاهری

مقطع تحصیلی: دیپلم 
رشته تحصیلی: 
ریاضی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس