هزار پیشه یکتا

بنر پارک مدرس

هزار پیشه یکتا

مخابرات

طراحي و ساخت تجهيزات بازیافت و امحاء با فناوري بالا

هزار پیشه یکتا

کارگروه تخصصی: فناوری

مخابرات

سیستم مرکز تماس مخابراتی عمومی

طراحي و ساخت تجهيزات بازیافت و امحاء با فناوري بالا

سوابق اجرایی

مدیرعامل: کیانوش حبیبی

مقطع تحصیلی: لیسانس 
رشته تحصیلی: 
ICT
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 210.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 2101