جویندگان راه سلامت

بنر پارک مدرس

جویندگان راه سلامت

تجهیزات پزشکی

طراحی و تولید دستگاه جلوگیری از رشد تومور از

طریق ساطع کردن میدانهای الکترومغناطیسی

جویندگان راه سلامت

کارگروه تخصصی: سلامت

دارای درجه دانش بنیان

تجهیزات پزشکی

طراحی و تولید دستگاه جلوگیری از رشد تومور از طریق ساطع کردن میدانهای الکترومغناطیسی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد حسین عسگریان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی پزشکی
سوابق اجرایی:

محصولات

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 509

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5091