مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

بنر پارک مدرس

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

هنر،عمران و معماری

توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

کارگروه تخصصی: علوم انسانی

هنر،عمران و معماری

توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

با توجه به اینکه افراد مختلفی در قالب تخصص‌های مختلف روان شناختی در جامعه ارائه خدمات می‌کنند، بهره‌مندی از کفایت حرفه‌ای و توانمندی‌های تخصصی در آنان اجتناب ناپذیر است. این مرکز با تهیه برنامه‌هایی در صدد است که متخصصین این حوزه را در زمینه درمان، پیشگیری و آموزش به سطح جهانی ارتقا دهد.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: پرویز آزاد فلاح

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
روانشناسی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 304.2

  • تلفن

    02188537875