مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

بنر پارک مدرس

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

روانشناسی

توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

کارگروه تخصصی: علوم انسانی
روانشناسی
توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

سوابق اجرایی

مدیرعامل: پرویز آزاد فلاح

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
روانشناسی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 304.2

  • تلفن