موسسه مطالعات کودکی مدرس

بنر پارک مدرس

موسسه مطالعات کودکی مدرس

طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی برای کودکان و والدین و مربیان

موسسه مطالعات کودکی مدرس

کارگروه تخصصی: علوم انسانی

طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن) برای کودکان و والدین و مربیان آنها

سوابق اجرایی

مدیرعامل: ابراهیم طلائی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
تعلیم و تربیت
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15-واحد 407.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4072