نانو عنصر سازان پیشگام

بنر پارک مدرس

نانو عنصر سازان پیشگام

مهندسی شیمی

تولید نانو مواد مورد استفاده صنایع ابکاری

نانو عنصر سازان پیشگام

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی شیمی
تولید نانو مواد مورد استفاده صنایع ابکاری

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سعید نورافشان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس