بنر پارک مدرس

نگار شهر دانش

شتاب دهی پژوهشی

سازمان علمی فرهنگی هنري توانمندسازي و

مهارت افزایی پژوهش هاي نسل نوین دانشگاهی

negare-shahre-danesh

نگار شهر دانش

کارگروه تخصصی: انسانی

شتاب دهی پژوهشی

سازمان علمی فرهنگی هنري توانمندسازي و مهارت افزایی پژوهش هاي نسل نوین دانشگاهی

نگار شهر دانش اولین و تنهاترین مرکز شتابدهی و تسهیل‌گری نسل نوین پژوهش‌های دانشگاهی کشور است که با هدف توسعه و تقویت زیرساخت تحقق دانشگاه‌های جامع محور تأسیس شده است. نگار شهر دانش در پی آن است که از طریق الگو سنجی و مطالعه سازمان‌های علمی موفق و تراز اول دنیا و با نگاه درون‌زا، زیست‌بوم فرهنگی یگانه‌ای به‌وجود آورد که در آن تمامی حلقه‌های آن زیست‌بوم همچون شاهراه‌های یک محیط شهری، تصویر و تجسم زیبایی از آن محیط ارائه می‌نماید. در این نمای فرهنگی به‌هم‌تنیده،‌ انتظارات و دغدغه‌های علمی- فرهنگی در کنار ابزارهای فناورانه قرار می‌گیرد تا بتواند منجر به تولید دستاوردهای ممتاز و در نهایت تولید ثروت و ارزش گردد.

سوابق اجرایی