نگرش رایانه پویا

بنر پارک مدرس

نگرش رایانه پویا

کیت تشخیصی سرطان دهانه رحم

نگرش رایانه پویا

کارگروه تخصصی: پزشکی

کیت تشخیصی سرطان دهانه رحم

سوابق اجرایی

مدیرعامل: جمال خالقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد513.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5132