پوشش دهی صنعتی ایلیا

بنر پارک مدرس

پوشش دهی صنعتی ایلیا

مهندسی مواد(پوشش دهی)

پوشش دهی ظریف با استفاده از دستگاه لایه نشانی ظریف جرقه ایی

پوشش دهی صنعتی ایلیا

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی مواد(پوشش دهی)
پوشش دهی ظریف با استفاده از دستگاه لایه نشانی ظریف جرقه ایی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد ابراهیم نیا

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی متالوژی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس