پوشش دهی صنعتی ایلیا

بنر پارک مدرس

پوشش دهی صنعتی ایلیا

مهندسی مواد(پوشش دهی)

پوشش دهی ظریف با استفاده از دستگاه لایه نشانی ظریف جرقه ایی

پوشش دهی صنعتی ایلیا

کارگروه تخصصی: فناوری
مهندسی مواد(پوشش دهی)
پوشش دهی ظریف با استفاده از دستگاه لایه نشانی ظریف جرقه ایی

روش: آزمایش مشابه های خارجی و ساخت نمونه‌های مشابه و بهینه‌سازی خواص و تلاش برای دستیابی به کیفیت مشابه معتبرترین برندها در وهله اول، و سپس در مراحل بعد حتی فراتر رفتن از آنها.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد ابراهیم نیا

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی متالوژی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران کیلومتر 10 اتوبان شهید بابایی جنب دانشگاه امام حسین (ع) پارک علم و فناوری مدرس