رایان انرژی آریا

بنر پارک مدرس

رایان انرژی آریا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و برق

ساخت مودم رادیویی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

رایان انرژی آریا

کارگروه تخصصی: فناوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات و برق
ساخت مودم رادیویی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

سوابق اجرایی

مدیرعامل: احسان پرتو

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:
برق قدرت
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 309.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3091