رایان شیمی شریف

بنر پارک مدرس

رایان شیمی شریف

صنعت و انرژی

فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

رایان شیمی شریف

کارگروه تخصصی: علوم پایه

صنعت و انرژی

فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی تغییر ایده به تولید مواد اولیه

سوابق اجرایی

مدیرعامل: نوید طاهری

مقطع تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: 
شیمی گرایش محض
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

 

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 403.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4032