سلامت گستر سلام

بنر پارک مدرس

سلامت گستر سلام

پزشکی و سلامت

طراحی سیستم یکپارچه ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی

سلامت گستر سلام

کارگروه تخصصی: پزشکی

پزشکی و سلامت

طراحی سیستم یکپارچه ارائه خدمات سلامت به بیماران خارجی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد حسین یوسفیان

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صنایع
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد508.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی5082