سرآمدان اندیشه آوینا

بنر پارک مدرس

سرآمدان اندیشه آوینا

فناوری

خدمات مشاوره مدیریت و آموزش سازمانی

سرآمدان اندیشه آوینا

کارگروه تخصصی: فناوری اطلاعات

فناوری

خدمات مشاوره مدیریت و آموزش سازمانی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید محمد رضوی حاجی آقا

مقطع تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی:
حقوق
سوابق اجرایی: 
40سال معاونت اداری مالی و مدیر کارگزینی

سید محمد رضوی حاجی آقا
حنان عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت: 
رئیس هیئت مدیره

سیدحسین رضوی حاجی آقا

سیدحسین رضوی حاجی آقا

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت: 
نایب رئیس هیئت مدیره

شیده سادات هاشمی

شیده سادات هاشمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت:
 مدیر داخلی

محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
مدیریت
سمت: 
عضو هیئت مدیره

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 401

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4011