شیمی زیست فناوران آرامیس

بنر پارک مدرس

شیمی زیست فناوران آرامیس

پزشکی و سلامت

سنتز و توليد هگزاکلروپلاتينک اسيد

شیمی زیست فناوران آرامیس

کارگروه تخصصی: پزشکی

پزشکی وسلامت

سنتز و توليد هگزاکلروپلاتينک اسيد

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سید ابراهیم موسوی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد512.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5121