تجهیز فناوران امرتات

بنر پارک مدرس

تجهیز فناوران امرتات

پیشرانش، تبدیل انرژی

طراحی و ساخت تجهیز، تست و تحلیل عددی و تجربی جریان گاز داغ

تجهیز فناوران امرتات

کارگروه تخصصی: فناوری
دارای درجه دانش بنیان
پیشرانش، تبدیل انرژی
طراحی و ساخت تجهیز، تست و تحلیل عددی و تجربی جریان گاز داغ

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علی نیکنامی

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد212.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 2122