تکین پوشش مانا

بنر پارک مدرس

تکین پوشش مانا

انجام عملياتی انواع پوشش های سايش پذير

و مقاوم به خوردگی در بخش سرد موتورهای جت

تکین پوشش مانا

کارگروه تخصصی:پزشکی

انجام عملياتی انواع پوشش های سايش پذير و مقاوم به خوردگی در بخش سرد موتورهای جت

سوابق اجرایی

مدیرعامل: جمال کاکه مم

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی فیزیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15-واحد413.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4132