تاو نوآوران آریسان

بنر پارک مدرس

تاو نوآوران آریسان

زیست فناوری

تولید کننده انواع کیت استخراج ژنوم با روش

ستونی بر پایه سیلیکاممبرانسیلیکایی

تاو نوآوران آریسان

کارگروه تخصصی: پزشکی

زیست فناوری

تولید کننده انواع کیت استخراج ژنوم با روش ستونی بر پایه سیلیکاممبران

کیت‌های استخراج ژنوم از ابزارهای ضروری و سودمند جهت استخراج محتوای ژنومی انواع سلول‌های یوکاریوت و پروکاریوت می‌باشند. که ژنوم استخراج شده جهت آزمایش‌های زیست شناسی و ژنتیک مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهمترین آزمایش‌ها روش PCR می‌باشند که امروزه یکی از دقیقترین روش‌های تشخیصی در سراسر دنیا می‌باشد.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: رویا تنومند

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
خونشناسی و بانک خون
سوابق اجرایی: 

رویا تنومند

بنیانگذاران

محصولات

تاو نوآوران آریسان
  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد508.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5081