تاو نوآوران آریسان

بنر پارک مدرس

تاو نوآوران آریسان

پزشکی و سلامت

تولید کننده کیت های استخراج DNA و RNA

به روش ستونی بر پایه غشاء سیلیکایی

تاو نوآوران آریسان

کارگروه تخصصی: پزشکی

پزشکی و سلامت

تولید کننده کیت های استخراج DNA و RNA به روش ستونی بر پایه غشاء سیلیکایی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: رویا تنومند

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
خونشناسی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد508.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5081