تیم طراحی سیستم های نوین تهویه مطبوع

بنر پارک مدرس

تیم طراحی سیستم های نوین تهویه مطبوع

مکانیک

طراحی چرخ رطوبت زدای دوار

تیم طراحی سیستم های نوین تهویه مطبوع

کارگروه تخصصی: فناوری
مکانیک
طراحی چرخ رطوبت زدای دوار

سوابق اجرایی

مدیرعامل: سعیده دودی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 313.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3131