ژئوانفورماتیک تربیت مدرس

بنر پارک مدرس

ژئوانفورماتیک تربیت مدرس

تهیه و سطح بندی هدفمند کتابخانه طیفی از مناطق اکتشافیIT

ژئوانفورماتیک تربیت مدرس

کارگروه تخصصی: علوم انسانی

تهیه و سطح بندی هدفمند کتابخانه طیفی از مناطق اکتشافی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: جلال کرمی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
 GIT
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 407.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4071