زیما

بنر پارک مدرس

زیما

طراحی

طراحی انرژی محور

زیما

کارگروه تخصصی: هنر

طراحی

طراحی انرژی محور

سوابق اجرایی

مدیرعامل: رضا رزاززاده

مقطع تحصیلی: لیسانس 
رشته تحصیلی: 
طراحی صنعتی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 305.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3051