زیست فناوران پردیس

بنر پارک مدرس

زیست فناوران پردیس

زیست فناوری

بیان پروتئین‌های نوترکیب در دانه برنج

زیست فناوران پردیس

کارگروه تخصصی: علوم پایه

زیست فناوری

بیان پروتئین‌های نوترکیب در دانه برنج

بیان پروتيین ها و فاکتورهای رشد نظیر سرم آلبومین انسانی، اینترلوکین ۲ و اینترلوکین ۱۰ و سایر در میزبانهای گیاهی مانند غلات به منظور جلوگیری از آلودگی به پاتوژن های انسانی و حیوانی، عدم محدودیت دسترسی به فراورده های خونی و تولید مقرون به صرفه تر.

سوابق اجرایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (95 تا کنون)، پژوهشگاه بیوتکنولوژی (94تا96)

مدیرعامل: فاطمه فرشاد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
بیوتکنولوژی
سوابق اجرایی: 
مدیر بانک میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی، مجری طرح

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 411

  • تلفن

    02166919151 داخلی4111