زیست فناوران پردیس

بنر پارک مدرس

زیست فناوران پردیس

بیان ژن سرم آلبومین انسانی (HAS) در دانه برنج

زیست فناوران پردیس

کارگروه تخصصی: علوم پایه

بیان ژن سرم آلبومین انسانی (HAS) در دانه برنج

سوابق اجرایی

مدیرعامل: فاطمه فرشاد

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 411

  • تلفن

    02166919151 داخلی4111