گزارش تلویزیونی شبکه نسیم دانش با برخی از مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مصاحبه با شرکت رباتیک سنجاقک- مجتبی میر‌هاشمی
عوامل موفقیت استارتاپ
پهباد ها و هواپیما های بدون سرنشین
معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
تیزر پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
استارت اپ و کارآفرینی
تیزر پارک