مرکز رشد علوم پایه و کاربردی
ردیف نام ایده محور نام واحد فناور نام ایده
1 محدثه ولی زاده پارس ژنگان فناور تولید کیت تشخیصی سرطان و مصدوم شیمیایی
2 مهدی محمدیان پروتئین فناور پژوه تولید آنزیم های دارویی
3 حسین رضوی سرآمدان اندیشه آوینا تولید کلوئید اکسید گرافن
4 علیرضا مهرجو ویستا ژن دارو کیت ATP
مرکز رشد فناوری
ردیف نام ایده محور نام واحد فناور نام ایده
5 احسان پرتو رایان انرژی آریا ساخت مودم رادیویی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
6 حسن مسلمی توسعه فناوری فلز پیشرو طراحی و ساخت دستگاه شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر
7 محمد کرفی آفرینش لولزم فنی البرز طراحی و تولید منبع تغذیه آلتراسونیک
8 مجید محمدی مقدم تحرک فناور رباتیک طراحی و تولید ربات­های توانبخشی
9 حامد فلاح داتیس انرژی طراحی و ساخت دستگاه Capillary pressure and resistivity system (CAPRI )
10 احسان واعظی ایده پژوهش اجرا تولید چراغ های شبتاب (خشکی و دریا) و بویه های دریایی
11 محمد رضا حاجی مرادی ریزپردازان مدار سبز مبدل‏ها و تنظیم کننده ولتاژ 3 فاز و ماژول‏های خاص
مرکز رشد سلامت و پزشکی
ردیف نام ایده محور نام واحد فناور نام ایده
12 زهیر صراف سلامت، زندگی، آرامش تولید پماد سیکلوسیکوریم
13 کیهان کروندیان توسعه و تجهیز کارما طراحی وساخت دستگاه آنتی بیوگرام در آزمایشگاه‏ها
14 سید محمد رضا مرتضوی مروا بن طراحی و تولید مواد اولیه دندانپزشکی و تجهیزات مربوطه
مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف نام ایده محور نام واحد فناور نام ایده
15 محمد علی قهرمانلو اسپان قارچ دارویی، خوراکی تولید اسپان و کمپوست قارچ‏های گیاهی