دوره رشد

دوره رشد

دوره رشد

دورة رشد دوره‌اي است كه در طي آن يك واحد فناوری خصوصي با تعقيب ايدة محوري مناسب و متكي بر فناوري، به يك موسسة فعال و موفق اقتصادي تبديل مي‌شود. مؤسسات فناوری نوپا با زمینه فعالیت در حوزۀ ایده محوری مصوب خود، پس از طی مراحل پذیرش میتوانند جهت سپری نمودن دوره رشد در پارک برای مدت محدودی در مراکز رشد پارک مستقر گردند.
در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا در مرحله ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد.
مدت دوره حداکثر 3 سال است که طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مرکز رشد خارج مي شوند. زمان اين دوره در شرايط خاص تا 5 سال قابل افزايش است.

به دلیل تکمیل ظرفیت فیزیکی تا اطلاع آتی پذیرش جدید صورت نمی پذیرد.

فایل زیر را تکمیل و نام خود را به همراه دوره درخواست، جایگزین نام فایل نموده و در قالب PDF یا Word از طریق فرم درخواست استقرار ارسال فرمایید.

صرفا یکبار ثبت نام فرمایید و برای ارسال مدارکی غیر از فرم ثبت نام از طریق ایمیل روابط عمومی اقدام نمایید.

تنها درخواست های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فرم درخواست استقرار در دوره رشد