درخواست ارسال بروشور به دفتر توسعه و انتقال فناوری

درخواست ارسال بروشور به دفتر توسعه و انتقال فناوری

بدینوسیله از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری مدرس درخواست می شود به جهت معرفی شرکت و محصول خود از طریق دفتر توسعه و انتقال فناوری، کاتالوگ، بروشور، تیزرهای تبلیغاتی و اسلایدهای معرفی شرکت و محصول را در قالب فایل پاورپوینت به کارشناس دفتر توسعه و انتقال فناوری ، سرکار خانم متدین ارسال فرمایید.