رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته

رویداد تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته

برگزاری رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته در ایران  گامی است مقدماتی در راستای تحقق این رابطه‌ی ۲ طرفه تـا پیش درآمـدی باشـد بـر جلبِ نظـر صاحبان فکـر، ایده، سـرمایه و صنعـت برای هم‌سـویی و هم‌گرایـی در طراحی هوشـمندانه بازار نوین کسب‌ و کار داخلـی کـه مهم‌تریـن ویژگـی آن، اتکا به دارایی‌های فکری و ایده‌های نوآورانـه و خلاقانه اسـت. این رخداد تلاش می‌کند تا هم‌افزایی صنعت را با فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌هایی ایجاد کند که به حل مشکلات، ظرفیت‌سازی، ایجاد هم افزایی، ارزش‌آفرینی و ارتقای سبک زندگی و ساخت آینده‌ای بهتر در صنایع منجر می‌شوند. از تمامی علاقه‌مندان جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می‌آید.

آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال طرح‌های تجاری: شنبه 6 بهمن‌ماه 97

اعلام نتیجه ارزیابی طرح‌های تجاری: هفته آخر بهمن‌ماه 97

شماره تماس:85732638-021