رویداد تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته ایران

رویداد تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته ایران

رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایران با ارائه فناوری‌های قابل سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران مدعو اتاق بازرگانی ایران، در این رویداد طرح‌های مفیدی که مزیت اقتصادی دارند را در معرض داوری و در معرض انتخاب سرمایه‌ گذاران قرار می‌گیرد. بدین‌ ترتیب به توسعه فضای تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته کمک می‌شود. این رویداد در ۶ حوزه تخصصی محیط‌ زیست، صنایع غذایی، شهر هوشمند، حمل‌ و نقل، انرژی و بهداشت و سلامت برگزار می‌شود. از تمامی علاقه‌مندان جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می‌آید.

زمان ثبت‌نام:سه‌شنبه 27 آذر‌ماه 97
پایان ثبت‌نام: دوشنبه 30 دی‌ماه 97
زمان برگزاری: یک‌شنبه 5 اسفندماه 97

محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران